PACZKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Program Sympatyków MTS Piast Skawina i Wszystkich Ludzi Dobrej Woli

 

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej

i mocno wierzę w to,

że ten świat

nie zginie nigdy dzięki nim

(Czesław Niemen)

 

SŁOWA – KLUCZE PROGRAMU „PACZKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”:

 • PROGRAM – zabawa, której celem jest pomoc młodym, utalentowanym Sportowcom, których Rodziców nie zawsze stać na ponoszenie wydatków związanych z rozwijaniem Ich talentów; czas trwania programu 6-24 XII 2013.
 • PACZKA – (1) grupa osób (przyjaciół, kolegów), których łączą wspólne zajęcia i zainteresowania; (2) prezent, np. świąteczny.
 • ŚWIĘTY MIKOŁAJ – według legend i baśni, osoba rozwożąca dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów.
 • MTS PIAST SKAWINA (www.PiastSkawina.pl) – stowarzyszenie z 2,5-letnim stażem, zajmujące się szkoleniem sportowym i wychowaniem blisko 200 dzieci uprawiających piłkę nożną, piłkę ręczną i brydż sportowy.
 • SYMPATYCY MTS PIAST SKAWINA – ci, którzy wspierają Klub na różne sposoby.
 • LUDZIE DOBREJ WOLI – wierzymy, że jest ich wielu :-)

CZEMU MA SŁUŻYĆ PROGRAM „PACZKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”?

 • Cel ogólny: Stworzenie sieci współpracy Ludzi Dobrej Woli na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności na rzecz Dzieci uprawiających sport z niezamożnych Rodzin.
 • Cel szczegółowy: Udzielenie finansowego wsparcia Zawodnikom MTS Piast Skawina, których Rodziców nie stać na opłacenie Dzieciom udziału w zimowym obozie szkoleniowym organizowanym przez MTS Piast Skawina.
 • Całościowo: Chcemy WSPÓLNIE udowodnić, że …MOŻNA!

JAK MOGĘ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU „PACZKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”?

 • Wystarczy do 24 XII br. zrealizować wpłatę na konto MTS PIAST SKAWINA: 81 8600 0002 0000 0098 6870 0001 – w kwocie:
  • o    ZAPRZĘG – 680 PLN – sfinansujesz wówczas cały pobyt na 7-dniowym obozie zimowym Zawodnika MTS Piast Skawina
  • o    SANIE – 280 PLN – sfinansujesz 3 dni pobytu na 7-dniowym obozie zimowym Zawodnika MTS Piast Skawina
  • o    RENIFER – 100 PLN – sfinansujesz 1 dzień pobytu na 7-dniowym obozie zimowym Zawodnika MTS Piast Skawina
 • (opcjonalnie) Podać swoje imię i nazwisko / nazwę Firmy

CO Z TEGO BĘDĘ MIAŁ/-A?

 • Satysfakcję, że potrafię dzielić się z innym i wzbudzić uśmiech na twarzy Dziecka.
 • List z osobistym podziękowaniem od Dziecka, któremu podarowałeś ZAPRZĘG, SANIE lub RENIFERA.
 • List z podziękowaniem od Miejskiego Towarzystwa Sportowego PIAST Skawina.
 • Miejsce na honorowej liście członków PACZKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA na stronie www.PiastSkawina.pl/Paczka, która codziennie będzie uzupełniana o nowe nazwiska/nazwy z uwzględnieniem fundatorów: ZAPRZĘGÓW, SANI, RENIFERÓW.

DLACZEGO JA?

 • Bo wierzymy, że dla Ciebie ZAPRZĘG, SANIE lub RENIFER to mała cena za radość Dziecka, do którego dotrze nasza PACZKA.
 • Bo jak nie Ty, to kto? :-)
 • A skoro jesteś w tym miejscu, skoro Program na tyle Cię zainteresował, to możemy zapytać: „A DLACZEGO NIE?!?” :-)

 

Pomysł stworzenia PACZKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA zrodził się z potrzeby chwili, bowiem okazuje się, że coraz więcej Rodziców, niejednokrotnie ponadprzeciętnie zdolnych Dzieci, nie stać na to, by zapewnić im warunki do rozwijania Ich talentu, pasji, zamiłowania do uprawiania sportu. Wychodząc z założenia, że przechodząc nad takim stanem rzeczy do porządku dziennego, sami przyczyniamy się do pogłębiania problemu, postanowiliśmy w małej lokalnej skali przeprowadzić akcję fundraisingową, mającą na celu wywołanie UŚMIECHU na twarzy tych Dzieci, które bez naszej pomocy nie miałyby szansy – w tym konkretnym przypadku – wziąć udziału w zimowym obozie organizowanym przez Miejskie Towarzystwo Sportowe PIAST Skawina.

Z tego miejsca – z wyprzedzeniem – serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy dołączą do naszej PACZKI. W imieniu własnym oraz tych Dzieci, które DZIĘKI WASZYM ZAPRZĘGOM, SANIOM I RENIFEROM pojadą na obóz zimowy! :-)

 

Zarząd MTS PIAST Skawina