Zarząd

Łukasz KRUPA – Prezes Zarządu

lukasz-krupaAbsolwent Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, kierunek: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.

W ciągu swojej drogi zawodowej pełnił szereg funkcji związanych m.in. z działalnością administracyjną, społeczną oraz kulturalną.

W latach 2007–2012 kierował pracami Centrum Informacji i Ruchu Turystycznego w Katedrze na Wawelu pw. Św. Stanisława BM i Wacława Stanisława M. Ponadto był koordynatorem Biura Zaplecza Ogniw Pośredniczących w Krakowskim Parku Technologicznym (2012) oraz koordynatorem Działu Sprzedaży i Kontroli w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie.

Obecnie pełni funkcje Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych MCRD „Solidarność” w Radziszowie.

Aktywny działacz społeczny – m.in. sekretarz zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, sekretarz zarządu Podokręgu Kraków Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, członek Rady Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a od 2010 roku radny powiatu krakowskiego.

Artur WĄTOR – Wiceprezes Zarządu

Piotr BODZOŃ – Członek Zarządu

Leszek KĘPA – Członek Zarządu

Agnieszka KANIA – Asystentka Zarządu