O nas

MTS „Piast” Skawina stawia sobie za główne cele:

  • popularyzację różnorodnych dyscyplin sportu: piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, brydża sportowego, szachów, w tym m.in. poprzez intensywną promocję w mediach (zapowiedzi, relacje, komentarze w prasie lokalnej i regionalnej, w rozgłośniach radiowych i serwisach, forach, blogach internetowych),
  • propagowanie piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, brydża sportowego, szachów jako dyscyplin sportu będących alternatywą w stosunku do innych, powszechnie obserwowanych zjawisk i nie zawsze funkcjonujących jako pożądane – form spędzania czasu wolnego, poprzez umożliwienie udziału możliwie jak najszerszej grupie uczestników, w tym również spoza regionu,
  • krzewienie rywalizacji w duchu fair play, poprzez przestrzeganie wszelkich form i zasad prowadzenia sportowej rywalizacji, kontrolowanej przez organizatorów, opiekunów drużyn uczestniczących w rozgrywkach oraz sędziów z wysokimi uprawnieniami,
  • promocję gminy Skawina, poprzez organizację imprez (zawodów sportowych), w których uczestniczyć będzie około 10000 osób: zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów oraz kibiców.

Poprzez szeroko zakrojone działania promocyjno-reklamowe, pragniemy budować i utrwalać markę MTS „Piast” Skawina jako stowarzyszenia sprawnego organizacyjnie i stwarzającego zawodnikom dogodne warunki do treningu, poprzez zapewnienie wysokiej klasy kadry szkoleniowej, organizację imprez i rozgrywek umożliwiających podnoszenie kwalifikacji sportowych, a co za tym idzie – również osiąganie coraz lepszych wyników sportowych.